รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด แพร่  ภาคเรียน 61/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดแพร่                                                
2 อำเภอเมืองแพร่         349     349 369     369 706     706         1,424     1,424
3 ไชยบูรณ์วิทยา                                                
4 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองแพร่                                                
5 โรงเรียนผู้ใหญ่ห้วยม้าวิทยาคม                                                
6 อำเภอร้องกวาง         32     32 251     251 531     531         814     814
7 อำเภอลอง         90     90 153     153 308     308         551     551
8 บ้านน้ำริน                                                
9 อำเภอสูงเม่น         89     89 222 1   221 424     424         735 1   734
10 อำเภอเด่นชัย         36     36 91     91 278     278         405     405
11 อำเภอสอง         123     123 155     155 325     325         603     603
12 อำเภอวังชิ้น         35     35 172     172 310     310         517     517
13 อำเภอหนองม่วงไข่         123     123 109     109 172     172         404     404
รวมทั้งจังหวัด         877     877 1,522 1   1,521 3,054     3,054         5,453 1   5,452