รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด แพร่  ภาคเรียน 60/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดแพร่                                                
2 อำเภอเมืองแพร่         398     398 402     402 704     704         1,504     1,504
3 ไชยบูรณ์วิทยา                                                
4 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองแพร่                                                
5 โรงเรียนผู้ใหญ่ห้วยม้าวิทยาคม                                                
6 อำเภอร้องกวาง         27     27 253     253 537     537         817     817
7 อำเภอลอง         44     44 141     141 277     277         462     462
8 บ้านน้ำริน                                                
9 อำเภอสูงเม่น         64     64 259     259 449     449         772     772
10 อำเภอเด่นชัย         24     24 107     107 308     308         439     439
11 อำเภอสอง         130     130 169     169 314     314         613     613
12 อำเภอวังชิ้น         30     30 149     149 288     288         467     467
13 อำเภอหนองม่วงไข่         123     123 148     148 224     224         495     495
รวมทั้งจังหวัด         840     840 1,628     1,628 3,101     3,101         5,569     5,569