รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด แพร่  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดแพร่                                                
2 อำเภอเมืองแพร่         360     360 595 2   593 1,047     1,047         2,002 2   2,000
3 ไชยบูรณ์วิทยา                                                
4 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองแพร่                                                
5 โรงเรียนผู้ใหญ่ห้วยม้าวิทยาคม                                                
6 อำเภอร้องกวาง         70     70 345     345 621     621         1,036     1,036
7 อำเภอลอง         25     25 205     205 410     410         640     640
8 บ้านน้ำริน                                                
9 อำเภอสูงเม่น         15     15 349     349 164     164         528     528
10 อำเภอเด่นชัย         68     68 162     162 320     320         550     550
11 อำเภอสอง         79     79 203     203 384     384         666     666
12 อำเภอวังชิ้น         48     48 211     211 355     355         614     614
13 อำเภอหนองม่วงไข่         60     60 194     194 315     315         569     569
รวมทั้งจังหวัด         725     725 2,264 2   2,262 3,616     3,616         6,605 2   6,603