รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุตรดิตถ์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุตรดิตถ์                                                
2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์         104 1   103 393 1   392 918 2   916         1,415 4   1,411
3                                                
4 พิชัยดาบหัก 1                                                
5 อำเภอตรอน         69     69 173     173 305     305         547     547
6 อุตรดิตถ์                                                
7 อำเภอท่าปลา         23     23 146     146 280     280         449     449
8 อำเภอน้ำปาด         52     52 215     215 268     268         535     535
9 อำเภอฟากท่า         58     58 110     110 235     235         403     403
10 อำเภอบ้านโคก         65     65 137     137 192 1   191         394 1   393
11 อำเภอพิชัย         82     82 392     392 639     639         1,113     1,113
12 อำเภอลับแล         128     128 279     279 435     435         842     842
13 อำเภอทองแสนขัน         10     10 106 1   105 270 1   269         386 2   384
รวมทั้งจังหวัด         591 1   590 1,951 2   1,949 3,542 4   3,538         6,084 7   6,077