รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำปาง  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำปาง                                                
2 อำเภอเมือง         114     114 462     462 813 1   812         1,389 1   1,388
3 บุญวาทย์วิทยาลัย                                                
4 วัดป่ารวก                                                
5 อรุโณทัย                                                
6 ภาคเหนือ                                                
7 บ้านปงสนุก                                                
8 อำเภอแม่เมาะ         19     19 135     135 212     212         366     366
9 อำเภอเกาะคา         46     46 152     152 236     236         434     434
10 อำเภอเสริมงาม         33     33 113     113 182     182         328     328
11 อำเภองาว         49     49 184     184 261     261         494     494
12 อำเภอแจ้ห่ม         18     18 155     155 199     199         372     372
13 อำเภอวังเหนือ         140     140 172     172 248     248         560     560
14 อำเภอเถิน         127     127 310     310 464     464         901     901
15 โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่                                                
16 อำเภอแม่พริก         38     38 130     130 158     158         326     326
17 อำเภอแม่ทะ         121     121 192     192 285     285         598     598
18 อำเภอสบปราบ         25     25 119     119 198     198         342     342
19 อำเภอห้างฉัตร         140     140 266     266 323     323         729     729
20 อำเภอเมืองปาน         144     144 169     169 272     272         585     585
รวมทั้งจังหวัด         1,014     1,014 2,559     2,559 3,851 1   3,850         7,424 1   7,423