รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำปาง  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำปาง                                                
2 อำเภอเมือง         116     116 612 1   611 1,208 2   1,206         1,936 3   1,933
3 บุญวาทย์วิทยาลัย                                                
4 วัดป่ารวก                                                
5 อรุโณทัย                                                
6 ภาคเหนือ                                                
7 บ้านปงสนุก                                                
8 อำเภอแม่เมาะ         25     25 145     145 247 1   246         417 1   416
9 อำเภอเกาะคา         89     89 183     183 375     375         647     647
10 อำเภอเสริมงาม         21     21 140     140 269     269         430     430
11 อำเภองาว         120     120 232     232 433     433         785     785
12 อำเภอแจ้ห่ม         54     54 177     177 353     353         584     584
13 อำเภอวังเหนือ         68     68 225 1   224 336 2   334         629 3   626
14 อำเภอเถิน         35     35 167     167 339     339         541     541
15 โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่                                                
16 อำเภอแม่พริก         40     40 81     81 181     181         302     302
17 อำเภอแม่ทะ         400     400 209     209 416     416         1,025     1,025
18 อำเภอสบปราบ         15     15 104 2   102 240     240         359 2   357
19 อำเภอห้างฉัตร         105     105 285 1   284 536 1   535         926 2   924
20 อำเภอเมืองปาน         90     90 189     189 300 1   299         579 1   578
รวมทั้งจังหวัด         1,178     1,178 2,749 5   2,744 5,233 7   5,226         9,160 12   9,148