รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 61/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         94     94 407     407 801     801         1,302     1,302
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         159     159 181     181 316     316         656     656
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         12     12 57     57 132     132         201     201
7 อำเภอลี้         54     54 301     301 342     342         697     697
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         32     32 96     96 154     154         282     282
9 อำเภอป่าซาง         51     51 148     148 282     282         481     481
10 อำเภอบ้านธิ         14     14 44     44 74     74         132     132
11 อำเภอเวียงหนองล่อง                 48     48 78     78         126     126
รวมทั้งจังหวัด         416     416 1,282     1,282 2,179     2,179         3,877     3,877