รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 61/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         83     83 405 1   404 825 1   824         1,313 2   1,311
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         130     130 182     182 303     303         615     615
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         22     22 66     66 171     171         259     259
7 อำเภอลี้         122     122 310     310 406     406         838     838
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         43     43 97     97 189     189         329     329
9 อำเภอป่าซาง         23     23 161     161 286     286         470     470
10 อำเภอบ้านธิ         4     4 41     41 70 1   69         115 1   114
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         1     1 39     39 80     80         120     120
รวมทั้งจังหวัด         428     428 1,301 1   1,300 2,330 2   2,328         4,059 3   4,056