รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 60/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         100     100 428     428 882 1   881         1,410 1   1,409
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         241     241 227     227 351     351         819     819
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         20     20 81     81 186     186         287     287
7 อำเภอลี้         109     109 305     305 435     435         849     849
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         49     49 106     106 176     176         331     331
9 อำเภอป่าซาง         10     10 164     164 298 2   296         472 2   470
10 อำเภอบ้านธิ         9     9 42     42 60     60         111     111
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         2     2 35     35 83     83         120     120
รวมทั้งจังหวัด         540     540 1,388     1,388 2,471 3   2,468         4,399 3   4,396