รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ลำพูน  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดลำพูน                                                
2 อำเภอเมืองลำพูน         233     233 496     496 989 1   988         1,718 1   1,717
3 พัฒนชีพศึกษา                                                
4 ตำบลริมปิง                                                
5 อำเภอแม่ทา         298     298 278     278 381     381         957     957
6 อำเภอบ้านโฮ่ง         21     21 186     186 293     293         500     500
7 อำเภอลี้         79 1   78 307     307 497     497         883 1   882
8 อำเภอทุ่งหัวช้าง         111     111 133     133 182     182         426     426
9 อำเภอป่าซาง         111     111 248 4   244 388 13   375         747 17   730
10 อำเภอบ้านธิ         28     28 84     84 110     110         222     222
11 อำเภอเวียงหนองล่อง         7     7 109 2   107 182 2   180         298 4   294
รวมทั้งจังหวัด         888 1   887 1,841 6   1,835 3,022 16   3,006         5,751 23   5,728