รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด มุกดาหาร  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดมุกดาหาร                                                
2 อำเภอเมืองมุกดาหาร         162     162 842     842 1,176 1   1,175         2,180 1   2,179
3 มุกดาบดินทร์                                                
4 มุกดาหาร                                                
5 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)                                                
6 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนาตะแบง                 33     33 64 1   63         97 1   96
7 อำเภอนิคมคำสร้อย         75     75 419     419 458 1   457         952 1   951
8 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์                                                
9 อำเภอดอนตาล         18     18 423     423 534     534         975     975
10 วัดมัชฌิมาวาส                                                
11 วัดสว่างอารมณ์                                                
12 อำเภอดงหลวง         61     61 372     372 440 1   439         873 1   872
13 อำเภอคำชะอี         95     95 436 1   435 538     538         1,069 1   1,068
14 อำเภอหว้านใหญ่         30     30 192     192 283     283         505     505
15 อำเภอหนองสูง         36     36 93     93 198     198         327     327
รวมทั้งจังหวัด         477     477 2,810 1   2,809 3,691 4   3,687         6,978 5   6,973