รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด มุกดาหาร  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดมุกดาหาร                                                
2 อำเภอเมืองมุกดาหาร         168     168 806     806 1,001 2   999 84     84 2,059 2   2,057
3 มุกดาบดินทร์                                                
4 มุกดาหาร                                                
5 ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร)                                                
6 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านนาตะแบง                 34     34 137     137         171     171
7 อำเภอนิคมคำสร้อย         14     14 214     214 349 1   348         577 1   576
8 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์                                                
9 อำเภอดอนตาล         43     43 344     344 533     533         920     920
10 วัดมัชฌิมาวาส                                                
11 วัดสว่างอารมณ์                                                
12 อำเภอดงหลวง         100     100 463     463 571     571         1,134     1,134
13 อำเภอคำชะอี         111     111 496 1   495 690     690         1,297 1   1,296
14 อำเภอหว้านใหญ่         36     36 200     200 257     257         493     493
15 อำเภอหนองสูง         57     57 115     115 274 2   272         446 2   444
รวมทั้งจังหวัด         529     529 2,672 1   2,671 3,812 5   3,807 84     84 7,097 6   7,091