รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครพนม  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครพนม                                                
2 อำเภอเมืองนครพนม         209     209 986 4   982 1,385 2   1,383         2,580 6   2,574
3 สงเคราะห์ศึกษาเรือนจำจังหวัดนครพนม                                                
4 นครพนมวิทยาคม                 56 1   55 37 1   36         93 2   91
5 อำเภอปลาปาก         20     20 480     480 640     640         1,140     1,140
6 อำเภอท่าอุเทน         40     40 701 1   700 716 1   715         1,457 2   1,455
7 อำเภอบ้านแพง         42     42 234 1   233 391     391         667 1   666
8 อำเภอธาตุพนม         3     3 669 2   667 942 2   940         1,614 4   1,610
9 อำเภอเรณูนคร         36     36 383     383 627     627         1,046     1,046
10 อำเภอนาแก         122     122 394 1   393 512     512         1,028 1   1,027
11 อำเภอศรีสงคราม         11     11 365     365 491     491         867     867
12 อำเภอนาหว้า         5     5 381 1   380 542     542         928 1   927
13 บ้านนาคูณน้อย อำเภอนาหว้า                                                
14 อำเภอโพนสวรรค์         29     29 295     295 476     476         800     800
15 อำเภอนาทม         9     9 193 1   192 248     248         450 1   449
16 อำเภอวังยาง         26     26 165     165 265 1   264         456 1   455
รวมทั้งจังหวัด         552     552 5,302 12   5,290 7,272 7   7,265         13,126 19   13,107