รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สกลนคร  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสกลนคร                                                
2 อำเภอเมืองสกลนคร         197     197 1,795     1,795 2,568 1   2,567         4,560 1   4,559
3 ใสสว่างศึกษา (เรือนจำ จ.สกลนคร)                                                
4 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์                                                
5 อนุบาลประภัสสรสกลนคร                                                
6 อำเภอกุสุมาลย์         20     20 282     282 346     346         648     648
7 อำเภอกุดบาก         90     90 242     242 328     328         660     660
8 อำเภอพรรณานิคม         201     201 607     607 965 2   963         1,773 2   1,771
9 อำเภอพังโคน         32     32 305     305 339     339         676     676
10 อำเภอวาริชภูมิ         21     21 222     222 265     265         508     508
11 อำเภอนิคมน้ำอูน         64     64 195     195 224     224         483     483
12 อำเภอวารนรนิวาส         49     49 674     674 696     696         1,419     1,419
13 วัดเสบุญเรือง อ.วานรนิวาส                                                
14 อำเภอคำตากล้า         101     101 405     405 315 1   314         821 1   820
15 อำเภอบ้านม่วง         27     27 394     394 419     419         840     840
16 อำเภออากาศอำนวย         24     24 511     511 657     657         1,192     1,192
17 อำเภอสว่างแดนดิน         66     66 913     913 965 2   963         1,944 2   1,942
18 ไมตรีวิทย์ (เรือนจำ อ.สว่างแดนดิน)                                                
19 อำเภอส่องดาว         46     46 315 1   314 384     384         745 1   744
20 อำเภอเต่างอย         8     8 178     178 254     254         440     440
21 อำเภอโคกศรีสุพรรณ         167     167 357     357 547     547         1,071     1,071
22 อำเภอเจริญศิลป์         1     1 343 2   341 503     503         847 2   845
23 อำเภอโพนนาแก้ว         183     183 347     347 519     519         1,049     1,049
24 อำเภอภูพาน         72     72 471 2   469 567 1   566         1,110 3   1,107
รวมทั้งจังหวัด         1,369     1,369 8,556 5   8,551 10,861 7   10,854         20,786 12   20,774