รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สกลนคร  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสกลนคร                                                
2 อำเภอเมืองสกลนคร         664     664 1,983     1,983 2,561     2,561 20     20 5,228     5,228
3 ใสสว่างศึกษา (เรือนจำ จ.สกลนคร)                                                
4 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์                                                
5 อนุบาลประภัสสรสกลนคร                                                
6 อำเภอกุสุมาลย์         56     56 301     301 404     404         761     761
7 อำเภอกุดบาก         85     85 402     402 669     669         1,156     1,156
8 อำเภอพรรณานิคม         139     139 574     574 925 1   924         1,638 1   1,637
9 อำเภอพังโคน                 298     298 435     435         733     733
10 อำเภอวาริชภูมิ         10     10 295     295 281     281         586     586
11 อำเภอนิคมน้ำอูน         130     130 191     191 280     280         601     601
12 อำเภอวารนรนิวาส         148     148 741     741 942     942         1,831     1,831
13 วัดเสบุญเรือง อ.วานรนิวาส                                                
14 อำเภอคำตากล้า         76     76 248     248 288 1   287         612 1   611
15 อำเภอบ้านม่วง         81     81 473     473 559     559         1,113     1,113
16 อำเภออากาศอำนวย         10     10 496     496 881 1   880         1,387 1   1,386
17 อำเภอสว่างแดนดิน         200     200 1,141     1,141 1,189 1   1,188         2,530 1   2,529
18 ไมตรีวิทย์ (เรือนจำ อ.สว่างแดนดิน)                                                
19 อำเภอส่องดาว         79     79 301 1   300 330 1   329         710 2   708
20 อำเภอเต่างอย         18     18 225     225 325     325         568     568
21 อำเภอโคกศรีสุพรรณ         145     145 339     339 518 1   517         1,002 1   1,001
22 อำเภอเจริญศิลป์         20     20 329     329 487     487         836     836
23 อำเภอโพนนาแก้ว         101     101 392     392 714     714         1,207     1,207
24 อำเภอภูพาน         91     91 356 1   355 489 1   488         936 2   934
รวมทั้งจังหวัด         2,053     2,053 9,085 2   9,083 12,277 7   12,270 20     20 23,435 9   23,426