รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กาฬสินธุ์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดกาฬสินธุ์                                                
2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์         189     189 1,004 1   1,003 1,545 3   1,542         2,738 4   2,734
3 ประชาอุปถัมภ์                                                
4 อำเภอนามน         63     63 523 2   521 672     672         1,258 2   1,256
5 อำเภอกมลาไสย         49     49 519     519 863     863         1,431     1,431
6 วัดปฐมเกศาราม                                                
7 อำเภอร่องคำ         6     6 342     342 413     413         761     761
8 อำเภอกุฉินารายณ์         88     88 706 2   704 1,228 1   1,227         2,022 3   2,019
9 อำเภอเขาวง         40     40 401     401 860     860         1,301     1,301
10 อำเภอยางตลาด         50     50 781 1   780 1,139 2   1,137         1,970 3   1,967
11 อำเภอห้วยเม็ก         33     33 353 2   351 670 1   669         1,056 3   1,053
12 อำเภอสหัสขันธ์         9     9 535     535 787     787         1,331     1,331
13 อำเภอคำม่วง         55     55 382     382 620     620         1,057     1,057
14 อำเภอท่าคันโท         25     25 492     492 609     609         1,126     1,126
15 อำเภอหนองกุงศรี         41     41 562 1   561 840     840         1,443 1   1,442
16 อำเภอสมเด็จ         42     42 468 1   467 660     660         1,170 1   1,169
17 อำเภอห้วยผึ้ง         14     14 252     252 333     333         599     599
18 อำเภอสามชัย         17     17 375     375 438     438         830     830
19 อำเภอนาคู         19     19 467     467 739     739         1,225     1,225
20 อำเภอดอนจาน         13     13 465     465 583     583         1,061     1,061
21 อำเภอฆ้องชัย         32     32 240     240 362     362         634     634
รวมทั้งจังหวัด         785     785 8,867 10   8,857 13,361 7   13,354         23,013 17   22,996