รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด กาฬสินธุ์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดกาฬสินธุ์                                                
2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์         749     749 1,560 1   1,559 1,932 1   1,931         4,241 2   4,239
3 ประชาอุปถัมภ์                                                
4 อำเภอนามน         105     105 500     500 657     657         1,262     1,262
5 อำเภอกมลาไสย         246     246 784     784 1,236     1,236 25     25 2,291     2,291
6 วัดปฐมเกศาราม                                                
7 อำเภอร่องคำ         30     30 271     271 337     337         638     638
8 อำเภอกุฉินารายณ์         356     356 1,012     1,012 1,407     1,407         2,775     2,775
9 อำเภอเขาวง         215     215 524     524 908     908         1,647     1,647
10 อำเภอยางตลาด         277     277 1,302     1,302 1,944 1   1,943         3,523 1   3,522
11 อำเภอห้วยเม็ก         68     68 692 2   690 914 1   913         1,674 3   1,671
12 อำเภอสหัสขันธ์         93     93 965     965 1,041     1,041         2,099     2,099
13 อำเภอคำม่วง         60     60 605     605 710     710         1,375     1,375
14 อำเภอท่าคันโท         111     111 547     547 654     654         1,312     1,312
15 อำเภอหนองกุงศรี         343     343 962 1   961 1,179 1   1,178         2,484 2   2,482
16 อำเภอสมเด็จ         72     72 540 1   539 878     878         1,490 1   1,489
17 อำเภอห้วยผึ้ง         119     119 454     454 606     606         1,179     1,179
18 อำเภอสามชัย         51     51 353     353 454     454         858     858
19 อำเภอนาคู         52     52 763     763 828     828         1,643     1,643
20 อำเภอดอนจาน         97     97 356     356 547     547         1,000     1,000
21 อำเภอฆ้องชัย         258     258 742     742 755     755         1,755     1,755
รวมทั้งจังหวัด         3,302     3,302 12,932 5   12,927 16,987 4   16,983 25     25 33,246 9   33,237