รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ร้อยเอ็ด  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดร้อยเอ็ด                                                
2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด         170     170 855     855 1,366     1,366         2,391     2,391
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย                                                
4 อำเภอเกษตรวิสัย         94     94 541     541 1,009 1   1,008         1,644 1   1,643
5 อำเภอปทุมรัตต์         51     51 445     445 614     614         1,110     1,110
6 อำเภอจตุรพักตรพิมาน         179     179 533     533 1,002     1,002         1,714     1,714
7 อำเภอธวัชบุรี         37     37 538     538 691     691         1,266     1,266
8 อำเภอพนมไพร         63     63 442     442 713     713         1,218     1,218
9 อำเภอโพนทอง         105     105 644     644 1,033     1,033         1,782     1,782
10 อำเภอโพธิ์ชัย         86     86 448     448 573     573         1,107     1,107
11 อำเภอหนองพอก         87     87 665 1   664 984     984         1,736 1   1,735
12 อำเภอเสลภูมิ         131     131 718     718 1,166 2   1,164         2,015 2   2,013
13 อำเภอสุวรรณภูมิ         143     143 575     575 992     992         1,710     1,710
14 อำเภอเมืองสรวง         24     24 217     217 407     407         648     648
15 อำเภอโพนทราย         29     29 156     156 280     280         465     465
16 อำเภออาจสามารถ         62     62 432 1   431 554     554         1,048 1   1,047
17 อำเภอเมยวดี         25     25 210     210 298 1   297         533 1   532
18 อำเภอศรีสมเด็จ         115     115 567 1   566 856     856         1,538 1   1,537
19 อำเภอจังหาร         52     52 319     319 514     514         885     885
20 อำเภอเชียงขวัญ         49     49 208     208 329     329         586     586
21 อำเภอหนองฮี         19     19 244     244 385     385         648     648
22 ทุ่งเขาหลวง         45     45 153     153 260     260         458     458
รวมทั้งจังหวัด         1,566     1,566 8,910 3   8,907 14,026 4   14,022         24,502 7   24,495