รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ร้อยเอ็ด  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดร้อยเอ็ด                                                
2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด         189     189 920     920 1,911 1   1,910         3,020 1   3,019
3 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย                                                
4 อำเภอเกษตรวิสัย         114     114 611     611 1,234     1,234         1,959     1,959
5 อำเภอปทุมรัตต์         65     65 409     409 778     778         1,252     1,252
6 อำเภอจตุรพักตรพิมาน         141     141 637 1   636 1,385     1,385         2,163 1   2,162
7 อำเภอธวัชบุรี         85     85 593     593 950 1   949         1,628 1   1,627
8 อำเภอพนมไพร         143     143 591 1   590 959     959         1,693 1   1,692
9 อำเภอโพนทอง         29     29 590     590 991     991         1,610     1,610
10 อำเภอโพธิ์ชัย         128     128 411     411 641     641         1,180     1,180
11 อำเภอหนองพอก         147     147 801     801 1,175 1   1,174         2,123 1   2,122
12 อำเภอเสลภูมิ         175     175 760     760 1,304     1,304         2,239     2,239
13 อำเภอสุวรรณภูมิ         55     55 563     563 1,246     1,246         1,864     1,864
14 อำเภอเมืองสรวง         48     48 232     232 471     471         751     751
15 อำเภอโพนทราย         28     28 250     250 468     468         746     746
16 อำเภออาจสามารถ         47     47 451 1   450 838 1   837         1,336 2   1,334
17 อำเภอเมยวดี         55     55 248     248 434     434         737     737
18 อำเภอศรีสมเด็จ         111     111 606     606 1,264     1,264         1,981     1,981
19 อำเภอจังหาร         53     53 384     384 693     693         1,130     1,130
20 อำเภอเชียงขวัญ         73     73 246     246 495     495         814     814
21 อำเภอหนองฮี         463     463 434     434 450     450         1,347     1,347
22 ทุ่งเขาหลวง         40     40 238     238 469     469         747     747
รวมทั้งจังหวัด         2,189     2,189 9,975 3   9,972 18,156 4   18,152         30,320 7   30,313