รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด มหาสารคาม  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดมหาสารคาม                                                
2 อำเภอเมืองมหาสารคาม         108     108 988 1   987 1,461 2   1,459         2,557 3   2,554
3 มหาวิชานุกูล                                                
4 อำเภอแกดำ         14     14 493 1   492 754     754         1,261 1   1,260
5 อำเภอโกสุมพิสัย         52     52 770     770 1,133     1,133         1,955     1,955
6 อำเภอกันทรวิชัย         57     57 724 2   722 906     906         1,687 2   1,685
7 อำเภอเชียงยืน         73     73 473     473 647     647         1,193     1,193
8 อำเภอบรบือ         47     47 879 1   878 1,277 1   1,276         2,203 2   2,201
9 อำเภอนาเชือก         41     41 579     579 825     825         1,445     1,445
10 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย         42     42 818     818 1,163     1,163         2,023     2,023
11 อำเภอวาปีปทุม         92     92 849 1   848 1,205     1,205         2,146 1   2,145
12 อำเภอนาดูน         67     67 615     615 713     713         1,395     1,395
13 อำเภอยางสีสุราช         35     35 532     532 646     646         1,213     1,213
14 อกเภอกุดรัง         32     32 439     439 626     626         1,097     1,097
15 อำเภอชื่นชม         29     29 286     286 385     385         700     700
รวมทั้งจังหวัด         689     689 8,445 6   8,439 11,741 3   11,738         20,875 9   20,866