รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด มหาสารคาม  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดมหาสารคาม                                                
2 อำเภอเมืองมหาสารคาม         220     220 1,025 1   1,024 1,632     1,632         2,877 1   2,876
3 มหาวิชานุกูล                                                
4 อำเภอแกดำ         47     47 426     426 694     694         1,167     1,167
5 อำเภอโกสุมพิสัย         70 1   69 756 1   755 1,210 7   1,203         2,036 9   2,027
6 อำเภอกันทรวิชัย         62     62 611 2   609 897     897         1,570 2   1,568
7 อำเภอเชียงยืน         30 1   29 396     396 562 4   558         988 5   983
8 อำเภอบรบือ         86     86 712     712 1,195     1,195         1,993     1,993
9 อำเภอนาเชือก         23     23 533     533 813     813         1,369     1,369
10 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย         15     15 628     628 882     882         1,525     1,525
11 อำเภอวาปีปทุม         117     117 989 1   988 1,288     1,288         2,394 1   2,393
12 อำเภอนาดูน         10     10 361     361 683     683         1,054     1,054
13 อำเภอยางสีสุราช         25     25 343     343 531     531         899     899
14 อกเภอกุดรัง         32     32 240     240 492     492         764     764
15 อำเภอชื่นชม         51     51 270     270 390     390         711     711
รวมทั้งจังหวัด         788 2   786 7,290 5   7,285 11,269 11   11,258         19,347 18   19,329