รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด หนองคาย  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดหนองคาย                                                
2 อำเภอเมืองหนองคาย         254     254 915     915 1,347     1,347         2,516     2,516
3 เทศบาลสว่างวิทยา                                                
4 หนองคายวิทยา                                                
5 ชุมชนบ้านปะโค                                                
6 อำเภอท่าบ่อ         61     61 518     518 712     712         1,291     1,291
7 บึงกาฬวิทยา                                                
8 อำเภอโพนพิสัย         43     43 720     720 954     954         1,717     1,717
9 อำเภอศรีเชียงใหม่         118     118 327     327 425     425         870     870
10 อำเภอสังคม         70     70 303     303 287     287         660     660
11 อำเภอสระใคร         50     50 187     187 315     315         552     552
12 อำเภอเฝ้าไร่         39     39 372 1   371 605 1   604         1,016 2   1,014
13 อำเภอรัตนวาปี         35     35 336 1   335 440 1   439         811 2   809
14 อำเภอโพธิ์ตาก         53     53 239     239 275     275         567     567
รวมทั้งจังหวัด         723     723 3,917 2   3,915 5,360 2   5,358         10,000 4   9,996