รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด หนองคาย  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดหนองคาย                                                
2 อำเภอเมืองหนองคาย         215     215 979 3   976 1,336 3   1,333 25     25 2,555 6   2,549
3 เทศบาลสว่างวิทยา                                                
4 หนองคายวิทยา                                                
5 ชุมชนบ้านปะโค                                                
6 อำเภอท่าบ่อ         170     170 651 2   649 774 2   772 25 1   24 1,620 5   1,615
7 บึงกาฬวิทยา                                                
8 อำเภอโพนพิสัย         30     30 957 1   956 1,176 1   1,175 25     25 2,188 2   2,186
9 อำเภอศรีเชียงใหม่         58     58 288 2   286 439     439         785 2   783
10 อำเภอสังคม         133     133 412 1   411 455     455         1,000 1   999
11 อำเภอสระใคร         11     11 211     211 369     369         591     591
12 อำเภอเฝ้าไร่         54     54 365 1   364 520     520         939 1   938
13 อำเภอรัตนวาปี         31     31 293     293 493     493         817     817
14 อำเภอโพธิ์ตาก         94     94 344     344 307 1   306         745 1   744
รวมทั้งจังหวัด         796     796 4,500 10   4,490 5,869 7   5,862 75 1   74 11,240 18 1 11,221