รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เลย  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเลย                                                
2 อำเภอเมืองเลย         203     203 1,031 1   1,030 1,530 5   1,525         2,764 6   2,758
3 อำเภอนาด้วง         49     49 298     298 459     459         806     806
4 อำเภอเชียงคาน         133 1   132 492     492 764 3   761         1,389 4   1,385
5 อำเภอปากชม         23     23 374     374 562     562         959     959
6 อำเภอด่านซ้าย         504     504 904     904 1,295     1,295         2,703     2,703
7 อำเภอนาแห้ว         151     151 576     576 676     676         1,403     1,403
8 อำเภอภูเรือ         132     132 453     453 469     469         1,054     1,054
9 อำเภอท่าลี่         59     59 216 1   215 474 1   473         749 2   747
10 อำเภอวังสะพุง         181     181 530     530 834     834         1,545     1,545
11 อำเภอภูกระดึง         115     115 418 2   416 511     511         1,044 2   1,042
12 อำเภอภูหลวง         100     100 259     259 422 1   421         781 1   780
13 อำเภอผาขาว         65     65 367     367 430     430         862     862
14 บ้านโนนปอแดง                                                
15 อำเภอเอราวัณ         133     133 224 1   223 378     378         735 1   734
16 อำเภอหนองหิน         38     38 337 1   336 448     448         823 1   822
รวมทั้งจังหวัด         1,886 1   1,885 6,479 6   6,473 9,252 10   9,242         17,617 17   17,600