รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด เลย  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดเลย                                                
2 อำเภอเมืองเลย         370     370 1,215 3   1,212 1,976 1   1,975         3,561 4   3,557
3 อำเภอนาด้วง         51     51 238     238 437 1   436         726 1   725
4 อำเภอเชียงคาน         143     143 591     591 819     819         1,553     1,553
5 อำเภอปากชม         63     63 455     455 612     612         1,130     1,130
6 อำเภอด่านซ้าย         1,296     1,296 1,108 2   1,106 1,267     1,267         3,671 2   3,669
7 อำเภอนาแห้ว         548     548 581     581 552     552         1,681     1,681
8 อำเภอภูเรือ         248     248 489 1   488 600 1   599         1,337 2   1,335
9 อำเภอท่าลี่         171     171 363 5   358 466 6   460         1,000 11   989
10 อำเภอวังสะพุง         94     94 803     803 1,129 1   1,128         2,026 1   2,025
11 อำเภอภูกระดึง         70     70 381 1   380 506     506         957 1   956
12 อำเภอภูหลวง         137     137 351     351 586     586         1,074     1,074
13 อำเภอผาขาว         111     111 349     349 536     536         996     996
14 บ้านโนนปอแดง                 21     21 32     32         53     53
15 อำเภอเอราวัณ         122     122 309 1   308 427     427         858 1   857
16 อำเภอหนองหิน         95     95 328     328 491 2   489         914 2   912
รวมทั้งจังหวัด         3,519     3,519 7,582 13   7,569 10,436 12   10,424         21,537 25   21,512