รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุดรธานี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุดรธานี                                                
2 อำเภอเมืองอุดรธานี         419     419 2,176 6   2,170 2,809 9   2,800         5,404 15   5,389
3 อุดรศึกษาวิทยา                                                
4 อุดรพิทยานุกูล                                                
5 เทศบาล 3                                                
6 อินทร์อุดมวิทยา                                                
7 อำเภอกุดจับ         81     81 383     383 428     428         892     892
8 อำเภอหนองวัวซอ         108     108 477     477 631 1   630         1,216 1   1,215
9 อำเภอกุมภวาปี         238     238 1,122     1,122 1,520     1,520         2,880     2,880
10 อำเภอโนนสะอาด         263     263 663 2   661 1,187 1   1,186         2,113 3   2,110
11 อำเภอหนองหาน         255     255 805 4   801 1,077     1,077         2,137 4   2,133
12 อำเภอทุ่งฝน         61     61 207     207 211     211         479     479
13 อำเภอไชยวาน         90     90 308 1   307 353 2   351         751 3   748
14 อำเภอศรีธาตุ         88     88 540 2   538 662 3   659         1,290 5   1,285
15 อำเภอวังสามหมอ         123     123 555     555 744     744         1,422     1,422
16 อำเภอบ้านดุง         243     243 1,054     1,054 1,274     1,274         2,571     2,571
17 บ้านดุง                                                
18 อำเภอบ้านผือ         70     70 728     728 1,003 2   1,001         1,801 2   1,799
19 บ้านผือ                                                
20 อำเภอน้ำโสม         57     57 356     356 358     358         771     771
21 อำเภอเพ็ญ         343     343 923     923 1,185     1,185         2,451     2,451
22 อำเภอสร้างคอม         60     60 251     251 344 1   343         655 1   654
23 อำเภอหนองแสง         82     82 264     264 447     447         793     793
24 อำเภอนายูง         76     76 384     384 474 1   473         934 1   933
25 อำเภอพิบูลรักษ์         98     98 335     335 477 1   476         910 1   909
26 อำเภอกู่แก้ว         184     184 343     343 439 1   438         966 1   965
27 ประจักษ์ศิลปาคม         218     218 411     411 616     616         1,245     1,245
รวมทั้งจังหวัด         3,157     3,157 12,285 15   12,270 16,239 22   16,217         31,681 37   31,644