รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุดรธานี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุดรธานี                                                
2 อำเภอเมืองอุดรธานี         509     509 2,645     2,645 4,084     4,084         7,238     7,238
3 อุดรศึกษาวิทยา                                                
4 อุดรพิทยานุกูล                                                
5 เทศบาล 3                                                
6 อินทร์อุดมวิทยา                                                
7 อำเภอกุดจับ         163     163 822     822 837     837         1,822     1,822
8 อำเภอหนองวัวซอ         101     101 568     568 872 1   871         1,541 1   1,540
9 อำเภอกุมภวาปี         1,141 1   1,140 2,127 3   2,124 2,738 3   2,735         6,006 7   5,999
10 อำเภอโนนสะอาด         499     499 895 3   892 1,083 4   1,079         2,477 7   2,470
11 อำเภอหนองหาน         587     587 1,655     1,655 2,519 1   2,518         4,761 1   4,760
12 อำเภอทุ่งฝน         267     267 467 5   462 384 2   382         1,118 7   1,111
13 อำเภอไชยวาน         118     118 625     625 696     696         1,439     1,439
14 อำเภอศรีธาตุ         78     78 875     875 1,066     1,066         2,019     2,019
15 อำเภอวังสามหมอ         479     479 1,096     1,096 961     961         2,536     2,536
16 อำเภอบ้านดุง         760     760 1,531     1,531 2,075     2,075         4,366     4,366
17 บ้านดุง                                                
18 อำเภอบ้านผือ         139     139 1,111 1   1,110 1,701 1   1,700         2,951 2   2,949
19 บ้านผือ                                                
20 อำเภอน้ำโสม         31     31 503     503 648     648         1,182     1,182
21 อำเภอเพ็ญ         952 1   951 1,331 5   1,326 2,144 1   2,143         4,427 7   4,420
22 อำเภอสร้างคอม         62     62 484 2   482 627 1   626         1,173 3   1,170
23 อำเภอหนองแสง         117     117 520 1   519 1,008 2   1,006         1,645 3   1,642
24 อำเภอนายูง         241     241 659     659 580     580         1,480     1,480
25 อำเภอพิบูลรักษ์         202     202 346     346 550     550         1,098     1,098
26 อำเภอกู่แก้ว         513     513 493     493 632     632         1,638     1,638
27 ประจักษ์ศิลปาคม         67     67 325     325 642     642         1,034     1,034
รวมทั้งจังหวัด         7,026 2   7,024 19,078 20   19,058 25,847 16   25,831         51,951 38   51,913