รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด หนองบัวลำภู  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดหนองบัวลำภู                                                
2 เมืองหนองบัวลำภู         91     91 874 2   872 1,182 4   1,178         2,147 6   2,141
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู                                                
4 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองปลาขาว                                                
5 อำเภอนากลาง         57     57 516 3   513 678 2   676         1,251 5   1,246
6 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนสวาท                                                
7 อำเภอโนนสัง         51     51 399     399 532     532         982     982
8 โรงเรียนผู้ใหญ่โนนสังวิทยาสรรค์                                                
9 อำเภอศรีบุญเรือง         111     111 805 1   804 886     886         1,802 1   1,801
10 โรงเรียนผู้ใหญ่เมืองใหม่วิทยา                                                
11 โรงเรียนโนนคูณวิทยา                                                
12 อำเภอสุวรรคูหา         38     38 463     463 705 6   699         1,206 6   1,200
13 โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อยโนนชาดหนองเห็นวิทยา                                                
14 อำเภอนาวัง         41     41 214     214 297 4   293         552 4   548
15 โรงเรียนผู้ใหญ่นาแกวิทยา                                                
16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ จังหวัดหนองบัวลำภู                                                
รวมทั้งจังหวัด         389     389 3,271 6   3,265 4,280 16   4,264         7,940 22   7,918