รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด บึงกาฬ  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองบึงกาฬ         28     28 780     780 1,033     1,033         1,841     1,841
2 อำเภอพรเจริญ         27     27 431 1   430 485     485         943 1   942
3 อำเภอโซ่พิสัย         50     50 387     387 360     360         797     797
4 อำเภอเซกา         64     64 725     725 810     810         1,599     1,599
5 อำเภอปากคาด         116     116 378 1   377 382     382         876 1   875
6 อำเภอบึงโขงหลง         29     29 263     263 392     392         684     684
7 อำเภอศรีวิไล         48     48 376 1   375 522     522         946 1   945
8 อำเภอบุ่งคล้า         22     22 176     176 211     211         409     409
รวมทั้งจังหวัด         384     384 3,516 3   3,513 4,195     4,195         8,095 3   8,092