รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด บึงกาฬ  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 อำเภอเมืองบึงกาฬ         58     58 825     825 1,117     1,117         2,000     2,000
2 อำเภอพรเจริญ         17     17 457     457 545     545         1,019     1,019
3 อำเภอโซ่พิสัย         29     29 490     490 583     583         1,102     1,102
4 อำเภอเซกา         71     71 703     703 936     936         1,710     1,710
5 อำเภอปากคาด         31     31 397     397 523 1   522         951 1   950
6 อำเภอบึงโขงหลง         42     42 367     367 493 1   492         902 1   901
7 อำเภอศรีวิไล         26     26 351 1   350 489     489         866 1   865
8 อำเภอบุ่งคล้า         81     81 197     197 269     269         547     547
รวมทั้งจังหวัด         355     355 3,787 1   3,786 4,955 2   4,953         9,097 3   9,094