รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อำนาจเจริญ  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอำนาจเจริญ                                                
2 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ         141     141 925     925 1,341     1,341         2,407     2,407
3 พรสนิทศึกษา (เรือนจำจังหวัด)                                                
4 เมืองอำนาจเจริญ                                                
5 อำเภอชานุมาน         13     13 432     432 571     571         1,016     1,016
6 อำเภอปทุมราชวงศา         37     37 547     547 856     856         1,440     1,440
7 อำเภอพนา         11     11 175     175 274     274         460     460
8 อำเภอเสนางคนิคม         19     19 309     309 434     434         762     762
9 อำเภอหัวตะพาน         23     23 278     278 373     373         674     674
10 อำเภอลืออำนาจ         70     70 320     320 487     487         877     877
รวมทั้งจังหวัด         314     314 2,986     2,986 4,336     4,336         7,636     7,636