รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อำนาจเจริญ  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอำนาจเจริญ                                                
2 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ         154     154 906     906 1,147     1,147         2,207     2,207
3 พรสนิทศึกษา (เรือนจำจังหวัด)                                                
4 เมืองอำนาจเจริญ                                                
5 อำเภอชานุมาน         44     44 453     453 599     599         1,096     1,096
6 อำเภอปทุมราชวงศา         57     57 474     474 1,132     1,132         1,663     1,663
7 อำเภอพนา         21     21 290     290 447     447         758     758
8 อำเภอเสนางคนิคม         74     74 344     344 458     458         876     876
9 อำเภอหัวตะพาน         17     17 259     259 468     468         744     744
10 อำเภอลืออำนาจ         92     92 322     322 599     599         1,013     1,013
รวมทั้งจังหวัด         459     459 3,048     3,048 4,850     4,850         8,357     8,357