รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชัยภูมิ  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชัยภูมิ                                                
2 อำเภอเมืองชัยภูมิ         216     216 1,846     1,846 3,188 3   3,185         5,250 3   5,247
3 เจริญวิทยา (เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ)                                                
4 เมืองพญาแลวิทยา                                                
5 อำเภอบ้านเขว้า         147     147 828 2   826 1,155 3   1,152         2,130 5   2,125
6 อำเภอคอนสวรรค์         63     63 324     324 547     547         934     934
7 อำเภอเกษตรสมบูรณ์         314     314 1,536 1   1,535 2,089 5   2,084         3,939 6   3,933
8 อำเภอหนองบัวแดง         58     58 562     562 791     791         1,411     1,411
9 อำเภอจัตุรัส         61     61 508     508 840 1   839         1,409 1   1,408
10 อำเภอบำเหน็จณรงค์         41     41 580     580 952 5   947         1,573 5   1,568
11 อำเภอหนองบัวระเหว         88     88 761 2   759 1,194 2   1,192         2,043 4   2,039
12 อำเภอเทพสถิต         28     28 737 3   734 919     919         1,684 3   1,681
13 อำเภอภูเขียว         110     110 1,065 1   1,064 1,487 1   1,486         2,662 2   2,660
14 สาธิตวิทยา (เรือนจำจังหวัดภูเขียว)                                                
15 อำเภอบ้านแท่น         18     18 523 3   520 668     668         1,209 3   1,206
16 อำเภอแก้งคร้อ         127     127 1,230     1,230 1,870 2   1,868         3,227 2   3,225
17 อำเภอคอนสาร         40     40 476     476 537     537         1,053     1,053
18 อำเภอภักดีชุมพล         36     36 282     282 376 1   375         694 1   693
19 อำเภอเนินสง่า         14     14 261     261 503     503         778     778
20 อำเภอซับใหญ่         113     113 708     708 1,008     1,008         1,829     1,829
รวมทั้งจังหวัด         1,474     1,474 12,227 12   12,215 18,124 23   18,101         31,825 35   31,790