รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ชัยภูมิ  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดชัยภูมิ                                                
2 อำเภอเมืองชัยภูมิ         158     158 4,449 4   4,445 5,304 3   5,301         9,911 7   9,904
3 เจริญวิทยา (เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ)                                                
4 เมืองพญาแลวิทยา                                                
5 อำเภอบ้านเขว้า         1,320     1,320 1,814     1,814 1,811     1,811         4,945     4,945
6 อำเภอคอนสวรรค์         191     191 1,821 1   1,820 2,076     2,076         4,088 1   4,087
7 อำเภอเกษตรสมบูรณ์         59     59 4,386     4,386 3,564 3   3,561         8,009 3   8,006
8 อำเภอหนองบัวแดง         329     329 1,940     1,940 1,679     1,679         3,948     3,948
9 อำเภอจัตุรัส         448     448 3,013 1   3,012 2,715     2,715         6,176 1   6,175
10 อำเภอบำเหน็จณรงค์         377 1   376 1,402 2   1,400 1,345 2   1,343         3,124 5   3,119
11 อำเภอหนองบัวระเหว         957     957 2,339     2,339 1,678     1,678         4,974     4,974
12 อำเภอเทพสถิต         288     288 2,314 1   2,313 1,854 1   1,853         4,456 2   4,454
13 อำเภอภูเขียว         124     124 4,487 1   4,486 3,382 1   3,381         7,993 2   7,991
14 สาธิตวิทยา (เรือนจำจังหวัดภูเขียว)                                                
15 อำเภอบ้านแท่น         177     177 1,394     1,394 1,266 2   1,264         2,837 2   2,835
16 อำเภอแก้งคร้อ         705     705 2,857 4   2,853 2,619 3   2,616         6,181 7   6,174
17 อำเภอคอนสาร         95     95 933 2   931 1,212 2   1,210         2,240 4   2,236
18 อำเภอภักดีชุมพล         588     588 1,247     1,247 1,008     1,008         2,843     2,843
19 อำเภอเนินสง่า         110     110 1,294     1,294 1,004     1,004         2,408     2,408
20 อำเภอซับใหญ่         233     233 1,043     1,043 1,149     1,149         2,425     2,425
รวมทั้งจังหวัด         6,159 1   6,158 36,733 16   36,717 33,666 17   33,649         76,558 34   76,524