รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด อุบลราชธานี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดอุบลราชธานี                                                
2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี         113     113 1,203     1,203 1,644     1,644 22 2   20 2,982 2   2,980
3 วิโรจน์รัตนวิทยา                                                
4 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม                                                
5 วิสุทธิ์อนุสรณ์                                                
6 อุบลวรรณา                                                
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                
8 เทศบาล 2 หนองบัว                                                
9 อำเภอศรีเมืองใหม่         135     135 834     834 1,011     1,011         1,980     1,980
10 อำเภอโขงเจียม         33     33 413     413 644 1   643         1,090 1   1,089
11 อำเภอเขื่องใน         11     11 548     548 928     928         1,487     1,487
12 อำเภอเขมราฐ         54     54 811     811 1,145 1   1,144         2,010 1   2,009
13 อำเภอเดชอุดม         241 1   240 898     898 1,534 5   1,529         2,673 6   2,667
14 อำเภอนาจะหลวย         68 2   66 508 2   506 955 1   954         1,531 5   1,526
15 อำเภอน้ำยืน         65     65 1,012     1,012 1,181 1   1,180         2,258 1   2,257
16 อำเภอบุณฑริก         65     65 692     692 1,297     1,297         2,054     2,054
17 อำเภอตระการพืชผล         59     59 1,218     1,218 1,757 1   1,756         3,034 1   3,033
18 อำเภอกุดข้าวปุ้น         67     67 285     285 455     455         807     807
19 อำเภอม่วงสามสิบ         27     27 482     482 958     958         1,467     1,467
20 อำเภอวารินชำราบ         21     21 1,510 1   1,509 2,150 7   2,143         3,681 8   3,673
21 อำเภอพิบูลมังสาหาร         25     25 665     665 1,199 1   1,198         1,889 1   1,888
22 อำเภอตาลสุม         46     46 372 1   371 531 2   529         949 3   946
23 โพธิ์ไทร         14     14 328     328 522 1   521         864 1   863
24 อำเภอสำโรง         90     90 492     492 776 2   774         1,358 2   1,356
25 อำเภอดอนมดแดง         23     23 275     275 467     467         765     765
26 อำเภอสิรินธร         109     109 361     361 488     488         958     958
27 อำเภอทุ่งศรีอุดม         15     15 327     327 461     461         803     803
28 อำเภอนาเยีย         68     68 290     290 465     465         823     823
29 อำเภอนาตาล         22     22 271     271 457 2   455         750 2   748
30 นาตาลใต้                                                
31 อำเภอเหล่าเสือโก้ก         40     40 337     337 515 1   514         892 1   891
32 อำเภอสว่างวีระวงศ์         45     45 267 1   266 338 1   337         650 2   648
33 อำเภอน้ำขุ่น         62     62 409 1   408 597     597         1,068 1   1,067
รวมทั้งจังหวัด         1,518 3   1,515 14,808 6   14,802 22,475 27   22,448 22 2   20 38,823 38 2 38,783