รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุรินทร์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุรินทร์                                                
2 อำเภอเมืองสุรินทร์         136     136 1,325 2   1,323 1,662 3   1,659         3,123 5   3,118
3 ธีรวิทยา                                                
4 วีรวัฒน์โยธิน                                                
5 อำเภอชุมพลบุรี         50     50 414     414 646     646         1,110     1,110
6 อำเภอท่าตูม         30     30 433     433 755     755         1,218     1,218
7 อำเภอจอมพระ         34     34 425     425 671     671         1,130     1,130
8 อำเภอปราสาท         47     47 948     948 1,331     1,331         2,326     2,326
9 อำเภอกาบเชิง         12     12 338     338 510     510         860     860
10 จังหวัดสุรินทร์                                                
11 อินทรวิทยา                                                
12 อำเภอรัตนบุรี         24     24 769     769 1,273     1,273         2,066     2,066
13 อำเภอสนม         10     10 252     252 408     408         670     670
14 อำเภอศีขรภูมิ         105     105 631 1   630 1,109     1,109         1,845 1   1,844
15 อำเภอสังขะ         97     97 838     838 1,071     1,071         2,006     2,006
16 อำเภอลำดวน         16     16 203     203 254     254         473     473
17 อำเภอสำโรงทาบ         242     242 379     379 642     642         1,263     1,263
18 อำเภอบัวเชด         47     47 378     378 574     574         999     999
19 อำเภอพนมดงรัก         20     20 276     276 292     292         588     588
20 ศรีณรงค์         23     23 177     177 289     289         489     489
21 อำเภอเขวาสินรินทร์         7     7 129     129 266     266         402     402
22 โนนนารายณ์         31     31 290     290 434     434         755     755
รวมทั้งจังหวัด         931     931 8,205 3   8,202 12,187 3   12,184         21,323 6   21,317