รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สุรินทร์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสุรินทร์                                                
2 อำเภอเมืองสุรินทร์         158     158 1,878 2   1,876 2,775 10   2,765         4,811 12   4,799
3 ธีรวิทยา                                                
4 วีรวัฒน์โยธิน                                                
5 อำเภอชุมพลบุรี         35     35 364     364 651     651         1,050     1,050
6 อำเภอท่าตูม         52     52 563     563 752     752         1,367     1,367
7 อำเภอจอมพระ         47     47 474     474 671     671         1,192     1,192
8 อำเภอปราสาท         69     69 1,026 3   1,023 1,241 5   1,236         2,336 8   2,328
9 อำเภอกาบเชิง         27     27 384 2   382 513 2   511         924 4   920
10 จังหวัดสุรินทร์                                                
11 อินทรวิทยา                                                
12 อำเภอรัตนบุรี         90     90 699     699 1,181     1,181         1,970     1,970
13 อำเภอสนม         19     19 342     342 443     443         804     804
14 อำเภอศีขรภูมิ         139     139 855 2   853 1,394 2   1,392         2,388 4   2,384
15 อำเภอสังขะ         82     82 962 3   959 1,238 1   1,237 32     32 2,314 4   2,310
16 อำเภอลำดวน         29     29 316     316 401     401         746     746
17 อำเภอสำโรงทาบ         105     105 490 1   489 719 1   718         1,314 2   1,312
18 อำเภอบัวเชด         51     51 377     377 546     546         974     974
19 อำเภอพนมดงรัก         30     30 304     304 376     376         710     710
20 ศรีณรงค์         21     21 324     324 509     509         854     854
21 อำเภอเขวาสินรินทร์         53     53 243     243 440 1   439         736 1   735
22 โนนนารายณ์         46     46 325 1   324 503     503         874 1   873
รวมทั้งจังหวัด         1,053     1,053 9,926 14   9,912 14,353 22   14,331 32     32 25,364 36   25,328