รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด บุรีรัมย์  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดบุรีรัมย์                                                
2 อำเภอเมืองบุรีรัมย์         127     127 1,348     1,348 1,712 4   1,708 1     1 3,188 4   3,184
3 สวายจีกพิทยาคม                                                
4 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่เทศบาล 1                 9     9 15     15         24     24
5 อำเภอคูเมือง         53     53 511 1   510 639 2   637         1,203 3   1,200
6 อำเภอกระสัง         42     42 704     704 1,047 3   1,044         1,793 3   1,790
7 อำเภอนางรอง         80     80 1,063 2   1,061 1,398 1   1,397         2,541 3   2,538
8 อำเภอหนองกี่         75     75 571 1   570 893 4   889         1,539 5   1,534
9 อำเภอละหานทราย         29     29 381 1   380 541     541         951 1   950
10 อำเภอประโคนชัย         72     72 1,165 1   1,164 1,463 1   1,462         2,700 2   2,698
11 อำเภอบ้านกรวด         54     54 579 1   578 797 5   792         1,430 6   1,424
12 อำเภอพุทไธสง         22     22 313     313 520 3   517         855 3   852
13 อำเภอลำปลายมาศ         261     261 665     665 1,079     1,079         2,005     2,005
14 อำเภอสตึก         179     179 959 1   958 1,409 2   1,407         2,547 3   2,544
15 อำเภอปะคำ         29     29 308     308 543 1   542         880 1   879
16 อำเภอนาโพธิ์         149     149 340 1   339 513 5   508         1,002 6   996
17 อำเภอหนองหงส์         37     37 360     360 613 1   612         1,010 1   1,009
18 อำเภอพลับพลาชัย         50 1   49 530 1   529 683     683         1,263 2   1,261
19 อำเภอห้วยราช         165     165 412     412 716 1   715         1,293 1   1,292
20 อำเภอโนนสุวรรณ         39 1   38 395     395 498 2   496         932 3   929
21 อำเภอชำนิ         34     34 418     418 670 1   669         1,122 1   1,121
22 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์         74     74 231     231 390 1   389         695 1   694
23 อำเภอโนนดินแดง         35     35 241     241 314     314         590     590
24 อำเภอบ้านด่าน         26     26 326     326 434 2   432         786 2   784
25 อำเภอแคนดง         15     15 230     230 299 1   298         544 1   543
26 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         46     46 263     263 518     518         827     827
รวมทั้งจังหวัด         1,693 2   1,691 12,322 10   12,312 17,704 40   17,664 1     1 31,720 52   31,668