รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด บุรีรัมย์  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดบุรีรัมย์                                                
2 อำเภอเมืองบุรีรัมย์         96     96 2,112 6   2,106 2,946 9   2,937         5,154 15   5,139
3 สวายจีกพิทยาคม                                                
4 โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่เทศบาล 1                 7 1   6 17 1   16         24 2   22
5 อำเภอคูเมือง         56     56 655 1   654 1,028 2   1,026         1,739 3   1,736
6 อำเภอกระสัง         121     121 1,058 1   1,057 1,504 3   1,501         2,683 4   2,679
7 อำเภอนางรอง         124     124 1,287     1,287 1,549 7   1,542         2,960 7   2,953
8 อำเภอหนองกี่         191     191 759     759 1,262     1,262         2,212     2,212
9 อำเภอละหานทราย         53     53 550     550 815     815         1,418     1,418
10 อำเภอประโคนชัย         120     120 1,264 3   1,261 1,532 3   1,529         2,916 6   2,910
11 อำเภอบ้านกรวด         64     64 524     524 880     880 25     25 1,493     1,493
12 อำเภอพุทไธสง         44     44 389     389 544     544         977     977
13 อำเภอลำปลายมาศ         74     74 925     925 1,484     1,484         2,483     2,483
14 อำเภอสตึก         129 2   127 931 2   929 1,601 9   1,592         2,661 13   2,648
15 อำเภอปะคำ         115     115 523     523 884     884         1,522     1,522
16 อำเภอนาโพธิ์         211     211 532     532 689 3   686         1,432 3   1,429
17 อำเภอหนองหงส์         102     102 489     489 881 1   880         1,472 1   1,471
18 อำเภอพลับพลาชัย         53     53 510     510 668     668         1,231     1,231
19 อำเภอห้วยราช         96     96 737 1   736 1,001     1,001         1,834 1   1,833
20 อำเภอโนนสุวรรณ         120     120 483     483 599     599         1,202     1,202
21 อำเภอชำนิ         320     320 564     564 920     920         1,804     1,804
22 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์         198     198 578     578 705     705         1,481     1,481
23 อำเภอโนนดินแดง         32     32 407     407 486     486         925     925
24 อำเภอบ้านด่าน         54     54 341     341 602     602         997     997
25 อำเภอแคนดง         36     36 433     433 452 2   450         921 2   919
26 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         66     66 377     377 618 1   617         1,061 1   1,060
รวมทั้งจังหวัด         2,475 2   2,473 16,435 15   16,420 23,667 41   23,626 25     25 42,602 58   42,544