รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครราชสีมา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครราชสีมา                                                
2 อำเภอเมืองนครราชสีมา         263     263 3,103 1   3,102 4,405 5   4,400         7,771 6   7,765
3 บ้านจอหอ                                                
4 บ้านนารีสวัสดิ์                                                
5 เมืองนครราชสีมา                                                
6 ราชสีมาวิทยาลัย                                                
7 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7                                                
8 วัดพระนารายณ์มหาราช                                                
9 แสงวิทยานุสรณ์                                                
10 อรุโณทัยวิทยา                                                
11 สุขานารี                                                
12 อำเภอครบุรี         198     198 1,132     1,132 949     949         2,279     2,279
13 อำเภอเสิงสาง         224     224 1,030 3   1,027 1,021 2   1,019         2,275 5   2,270
14 อำเภอคง         23     23 278     278 477     477         778     778
15 อำเภอบ้านเหลื่อม         14     14 155     155 300     300         469     469
16 อำเภอจักราช         71     71 753     753 1,201     1,201         2,025     2,025
17 อำเภอโชคชัย         44     44 1,605 3   1,602 1,969 2   1,967         3,618 5   3,613
18 อำเภอด่านขุนทด         217     217 751     751 1,402     1,402         2,370     2,370
19 วัดศาลาลอย                                                
20 อำเภอโนนไทย         72     72 1,020     1,020 1,310     1,310         2,402     2,402
21 วัดโนนไทย                                                
22 อำเภอโนนสูง         100     100 965     965 1,241     1,241         2,306     2,306
23 อำเภอขามสะแกแสง         372     372 785     785 817     817         1,974     1,974
24 อำเภอบัวใหญ่         57     57 412     412 578     578         1,047     1,047
25 พันวิทยานุสรณ์                                                
26 อำเภอประทาย         1,034     1,034 2,341     2,341 2,320     2,320         5,695     5,695
27 อำเภอปักธงชัย         26     26 957 1   956 1,049     1,049         2,032 1   2,031
28 อำเภอพิมาย         270     270 1,257     1,257 1,666     1,666         3,193     3,193
29 อำเภอห้วยแถลง         107     107 819     819 1,051 1   1,050         1,977 1   1,976
30 อำเภอชุมพวง         88     88 746 1   745 1,076     1,076         1,910 1   1,909
31 วิจิตรวิทยา                                                
32 อำเภอสูงเนิน         32     32 512     512 776     776         1,320     1,320
33 วัดใหญ่สูงเนิน                                                
34 อำเภอขามทะเลสอ         56     56 291     291 505     505         852     852
35 อำเภอสีคิ้ว         804     804 1,248 1   1,247 1,368     1,368         3,420 1   3,419
36 ธีรานุสรณ์วิทยา                                                
37 บัณฑิตวิทยา                                                
38 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"                                                
39 ชฎารักษ์                                                
40 อำเภอปากช่อง         388     388 1,838 5   1,833 2,826 9   2,817         5,052 14   5,038
41 บ้านปากช่อง คุรุสามัคคี                                                
42 วัดพิมพาราม                                                
43 อำเภอหนองบุนนาก         62     62 556 2   554 772     772         1,390 2   1,388
44 อำเภอแก้งสนามนาง         50     50 393     393 505     505         948     948
45 อำเภอโนนแดง         317     317 655     655 754 1   753         1,726 1   1,725
46 อำเภอวังน้ำเขียว         275     275 506 1   505 781     781         1,562 1   1,561
47 อำเภอเทพารักษ์         583     583 637 1   636 610 1   609         1,830 2   1,828
48 อำเภอเมืองยาง         277     277 444 1   443 555 2   553         1,276 3   1,273
49 อำเภอพระทองคำ         63     63 413     413 638     638         1,114     1,114
50 อำเภอลำทะเมนชัย         305     305 906     906 1,020     1,020         2,231     2,231
51 อำเภอบัวลาย         348     348 551     551 618     618 41 1   40 1,558 1   1,557
52 อำเภอสีดา         72     72 254     254 438     438         764     764
53 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ         8     8 174     174 327     327         509     509
รวมทั้งจังหวัด         6,820     6,820 27,487 20   27,467 35,325 23   35,302 41 1   40 69,673 44 1 69,628