รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สระแก้ว  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสระแก้ว                                                
2 อำเภอเมืองสระแก้ว         53     53 415 1   414 624 3   621         1,092 4   1,088
3 สระแก้ววิทยา                                                
4 สระแก้ว                                                
5 สระแก้ว                                                
6 อำเภอคลองหาด         75     75 530     530 696 1   695         1,301 1   1,300
7 อำเภอตาพระยา         10     10 239 1   238 272     272         521 1   520
8 อำเภอวังน้ำเย็น         23     23 255     255 334     334         612     612
9 อำเภอวัฒนานคร         28     28 453     453 747     747         1,228     1,228
10 อำเภออรัญประเทศ         58     58 580     580 925     925         1,563     1,563
11 อำเภอเขาฉกรรจ์         88     88 213     213 299     299         600     600
12 อำเภอโคกสูง         4     4 150     150 171     171         325     325
13 วังสมบูรณ์         36     36 174     174 283     283         493     493
รวมทั้งจังหวัด         375     375 3,009 2   3,007 4,351 4   4,347         7,735 6   7,729