รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด สระแก้ว  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดสระแก้ว                                                
2 อำเภอเมืองสระแก้ว         44     44 548 1   547 730 1   729         1,322 2   1,320
3 สระแก้ววิทยา                                                
4 สระแก้ว                                                
5 สระแก้ว                                                
6 อำเภอคลองหาด         104     104 311 1   310 415 2   413         830 3   827
7 อำเภอตาพระยา         10     10 293 2   291 468 2   466         771 4   767
8 อำเภอวังน้ำเย็น         43     43 209 1   208 387     387         639 1   638
9 อำเภอวัฒนานคร         63     63 413     413 759 1   758         1,235 1   1,234
10 อำเภออรัญประเทศ         62     62 526 4   522 999 1   998         1,587 5   1,582
11 อำเภอเขาฉกรรจ์         96     96 267     267 338 2   336         701 2   699
12 อำเภอโคกสูง         17     17 235     235 239     239         491     491
13 วังสมบูรณ์         74     74 173 1   172 261 1   260         508 2   506
รวมทั้งจังหวัด         513     513 2,975 10   2,965 4,596 10   4,586         8,084 20   8,064