รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด นครนายก  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดนครนายก                                                
2 อำเภอเมืองนครนายก         80     80 656 10   646 883 7   876         1,619 17   1,602
3 บูรณะปัญญา                                                
4 ปิยชาติพัฒนา                                                
5 อำเภอปากพลี         9     9 102     102 190 1   189         301 1   300
6 อำเภอบ้านนา         15     15 307 1   306 312     312         634 1   633
7 อำเภอองครักษ์         44     44 277 3   274 365 1   364         686 4   682
รวมทั้งจังหวัด         148     148 1,342 14   1,328 1,750 9   1,741         3,240 23   3,217