รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ปราจีนบุรี  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดปราจีนบุรี                                                
2 อำเภอเมืองปราจีนบุรี         98     98 1,017 7   1,010 1,773 11   1,762         2,888 18   2,870
3 ปราจีนพัฒนา (เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี)                                                
4 บ้านหนองเต่า                                                
5 อำเภอกบินทร์บุรี         71     71 501     501 808     808         1,380     1,380
6 ปราจีนพัฒนา                                                
7 อำเภอนาดี         21     21 192     192 222     222         435     435
8 อำเภอบ้านสร้าง         31     31 167     167 271 1   270         469 1   468
9 อำเภอประจันตคาม         74     74 230     230 291     291         595     595
10 วัดแจ้งประจันตคาม                                                
11 อำเภอศรีมหาโพธิ         25     25 304     304 447     447         776     776
12 อำเภอศรีมโสหถ         6     6 92     92 108     108         206     206
รวมทั้งจังหวัด         326     326 2,503 7   2,496 3,920 12   3,908         6,749 19   6,730