รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ปราจีนบุรี  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดปราจีนบุรี                                                
2 อำเภอเมืองปราจีนบุรี         79     79 1,021 6   1,015 1,886 8   1,878         2,986 14   2,972
3 ปราจีนพัฒนา (เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี)                                                
4 บ้านหนองเต่า                                                
5 อำเภอกบินทร์บุรี         76     76 658     658 914     914         1,648     1,648
6 ปราจีนพัฒนา                                                
7 อำเภอนาดี         10     10 205     205 297     297         512     512
8 อำเภอบ้านสร้าง         51     51 270 2   268 453     453         774 2   772
9 อำเภอประจันตคาม         36     36 230     230 412 1   411         678 1   677
10 วัดแจ้งประจันตคาม                                                
11 อำเภอศรีมหาโพธิ         64     64 349     349 525 2   523         938 2   936
12 อำเภอศรีมโสหถ         29     29 156 1   155 206     206         391 1   390
รวมทั้งจังหวัด         345     345 2,889 9   2,880 4,693 11   4,682         7,927 20   7,907