รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                
2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา         101     101 813 1   812 1,222 5   1,217         2,136 6   2,130
3 ฉะเชิงเทรา                                                
4 สนามบิน                                                
5 อำเภอบางคล้า         11     11 110     110 273     273         394     394
6 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว         21     21 357     357 630     630         1,008     1,008
7 อำเภอบางปะกง         30     30 404 1   403 649     649         1,083 1   1,082
8 อำเภอบ้านโพธิ์         12     12 174     174 260 1   259         446 1   445
9 อำเภอพนมสารคาม         22     22 302     302 343     343         667     667
10 อำเภอราชสาส์น         14     14 69     69 135     135         218     218
11 อำเภอสนามชัยเขต         45     45 212     212 251     251         508     508
12 อำเภอแปลงยาว         16     16 175     175 224     224         415     415
13 หนองไม้แก่นวิทยา                                                
14 อำเภอท่าตะเกียบ         47 4   43 115     115 159     159         321 4   317
15 อำเภอคลองเขื่อน         10     10 29     29 92     92         131     131
รวมทั้งจังหวัด         329 4   325 2,760 2   2,758 4,238 6   4,232         7,327 12   7,315