รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ฉะเชิงเทรา  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                
2 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา         206     206 869 4   865 1,457 1   1,456         2,532 5   2,527
3 ฉะเชิงเทรา                                                
4 สนามบิน                                                
5 อำเภอบางคล้า         93     93 213     213 492 1   491         798 1   797
6 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว         98     98 455 1   454 947     947         1,500 1   1,499
7 อำเภอบางปะกง         132     132 560 4   556 1,014 2   1,012         1,706 6   1,700
8 อำเภอบ้านโพธิ์         61     61 258 1   257 397     397         716 1   715
9 อำเภอพนมสารคาม         54     54 409 2   407 469 4   465         932 6   926
10 อำเภอราชสาส์น         37     37 59 2   57 136 2   134         232 4   228
11 อำเภอสนามชัยเขต         65     65 301     301 445 1   444         811 1   810
12 อำเภอแปลงยาว         46     46 228     228 403 2   401         677 2   675
13 หนองไม้แก่นวิทยา                                                
14 อำเภอท่าตะเกียบ         24     24 172     172 316     316         512     512
15 อำเภอคลองเขื่อน         60     60 71     71 138     138         269     269
รวมทั้งจังหวัด         876     876 3,595 14   3,581 6,214 13   6,201         10,685 27   10,658