รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ตราด  ภาคเรียน 62/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดตราด                                                
2 อำเภอเมือง (ทก.)         42     42 324     324 472 1   471         838 1   837
3 อำเภอเมือง (เรือนจำ)                                                
4 สตรีประเสริฐศิลป์                                                
5 อำเภอคลองใหญ่         58     58 226     226 169     169         453     453
6 อำเภอเขาสมิง         39     39 178 2   176 292 2   290         509 4   505
7 อำเภอบ่อไร่         12     12 97     97 108     108         217     217
8 อำเภอแหลมงอบ         11     11 123     123 161 1   160         295 1   294
9 อำเภอเกาะกูด         1     1 50     50 41     41         92     92
10 อำเภอเกาะช้าง         15     15 55     55 144     144         214     214
รวมทั้งจังหวัด         178     178 1,053 2   1,051 1,387 4   1,383         2,618 6   2,612