รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด ตราด  ภาคเรียน 58/1  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดตราด                                                
2 อำเภอเมือง (ทก.)         53     53 426 1   425 558 6   552 19 3   16 1,056 10   1,046
3 อำเภอเมือง (เรือนจำ)                                                
4 สตรีประเสริฐศิลป์                                                
5 อำเภอคลองใหญ่         108     108 201     201 267 1   266         576 1   575
6 อำเภอเขาสมิง         20     20 169 1   168 385 5   380         574 6   568
7 อำเภอบ่อไร่         11     11 193     193 231     231         435     435
8 อำเภอแหลมงอบ         21     21 280 2   278 215 3   212         516 5   511
9 อำเภอเกาะกูด         16     16 141 2   139 115 2   113         272 4   268
10 อำเภอเกาะช้าง         22     22 109     109 199     199         330     330
รวมทั้งจังหวัด         251     251 1,519 6   1,513 1,970 17   1,953 19 3   16 3,759 26 3 3,730