รายงานนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จังหวัด จันทบุรี  ภาคเรียน 63/2  ( ในงบประมาณ )   ส่งออกในรูปแบบ Excel
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ นำเข้า บัตรประชาชน
ซ้ำซ้อน
บัตรประชาชน
ไม่ถูกต้อง
คงเหลือ
1 จังหวัดจันทบุรี                                                
2 อำเภอเมืองจันทบุรี         241     241 236     236 408     408         885     885
3 วัดไผ่ล้อม                                                
4 อำเภอขลุง         18     18 80     80 155     155         253     253
5 อำเภอท่าใหม่         9     9 89     89 204     204         302     302
6 อำเภอโป่งน้ำร้อน         4     4 68     68 113     113         185     185
7 อำเภอมะขาม         2     2 60     60 117     117         179     179
8 อำเภอแหลมสิงห์         4     4 66     66 112     112         182     182
9 อำเภอสอยดาว         3     3 128     128 105     105         236     236
10 อำเภอแก่งหางแมว         2     2 63     63 53     53         118     118
11 อำเภอนายายอาม         5     5 34     34 63     63         102     102
12 อำเภอเขาคิชฌกูฎ         3     3 41     41 59     59         103     103
รวมทั้งจังหวัด         291     291 865     865 1,389     1,389         2,545     2,545